رزومه علمی عبدالله شمیسا

استادیار

مشخصات فردی

نام: عبدالله

نام خانوادگی: شمیسا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی:  a.shamisa@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/AbdolahShamisa


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق-کنترل

گرایش: مهندسی برق

واحد سازمانی: فنی و مهندسی