رزومه علمی علیرضا متقی زاده

استادیار

مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: متقی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a.mottaghizadeh@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۱۷۴۱۸۴

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/AlirezaMottaghizadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک-علم مواد و نانو مواد

گرایش: مواد، انرژی‌ها و تکنولوژی‌های کوانتومی

واحد سازمانی: فناوری‌های همگرا