رزومه علمی علیرضا شامخی امیری

استادیار

مشخصات فردی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: شامخی امیری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a.shamekhi@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۷۱۰۰۰۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/AlirezaShamekhiAmiri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: فنی و مهندسی