رزومه علمی امیر فرجی

استادیار

مدیر گروه

مشخصات فردی

نام: امیر

نام خانوادگی: فرجی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a.faraji@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۲۷

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/AmirFaraji


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: معماری- مدیریت پروژه و ساخت

گرایش: هنر و معماری

واحد سازمانی: هنر و معماری


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه تهران