رزومه علمی بابک مجیدی

دانشیار

مشخصات فردی

نام: بابک

نام خانوادگی: مجیدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: b.majidi@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۱۷۴۱۸۹

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/BabakMajidi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی کامپیوتر

واحد سازمانی: فنی و مهندسی