رزومه علمی بهرنگ کمالی شهدادی

استادیار

مشخصات فردی

نام: بهرنگ

نام خانوادگی: کمالی شهدادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: b.kamali@teias.institute

شماره تماس: ۰۲۱۸۷۱۹۰۰۰۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/BehrangKamaliShahdadi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه نپسیلوانیا- آمریکا