رزومه علمی الهام حمیدی باروق

استادیار

مشخصات فردی

نام: الهام

نام خانوادگی: حمیدی باروق


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: e.hamidi@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/ElhamHamidiBarogh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: حسابداری

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی