رزومه علمی فرزانه یوسفی اصل

استادیار

مشخصات فردی

نام: فرزانه

نام خانوادگی: یوسفی اصل


مشخصات تماس

پست الکترونیکی:  f.yousefi@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/FarzanehYousefiAsl


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: حسابداری

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی