رزومه علمی فاطمه کریمی جعفری

استادیار

مشخصات فردی

نام: فاطمه

نام خانوادگی: کریمی جعفری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: f.karimijafari@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۵۷

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/FatemehKarimiJafari

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

گرایش: مدیریت

واحد سازمانی: مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مدیریت مدیریت منابع انسانی دکتری تخصصی ایران تهران دانشگاه تهران ۱۳۹۲ ۱۳۹۶
مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۸ ۱۳۹۰
مدیریت دولتی کارشناسی ایران تهران دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۳ ۱۳۸۷