رزومه علمی هاترا وقوعی

استادیار

مشخصات فردی

نام: هاترا

نام خانوادگی: وقوعی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: h.voghouei@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۳۲

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/HatraVoghouei


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی