رزومه علمی هدا شب رنگ

استادیار

مشخصات فردی

نام: هدا

نام خانوادگی: شب رنگ


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: h.shabrang@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۱۷

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/HodaShabrang


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی

گرایش: آموزش زبان انگلیسی

واحد سازمانی: علوم انسانی