رزومه علمی معصومه آزادگان

استادیار

مشخصات فردی

نام: معصومه

نام خانوادگی: آزادگان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.azadegan@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۱۷۴۱۳۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MasoumeAzadegan


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: مهندسی برق

واحد سازمانی: فنی و مهندسی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مهندسی برق کنترل دکتری تخصصی Iran تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹ ۱۳۹۴
مهندسی برق کنترل کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
مهندسی برق کنترل کارشناسی Iran تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۶