رزومه علمی مهران دشتی تهرانی

استادیار

مشخصات فردی

نام: مهران

نام خانوادگی: دشتی تهرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.dashti@Khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MehranDashtiTehrani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: معماری

گرایش: معماری

واحد سازمانی: هنر و معماری