رزومه علمی محمد حسین جهانگیری

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد حسین

نام خانوادگی: جهانگیری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.jahangiri@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MohammadHosseinJahangiri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش:

واحد سازمانی: فنی و مهندسی