رزومه علمی محمد مهدی حاج ملک

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: حاج ملک


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.hajmalek@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MohammadMahdi Hajmalek


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

گرایش: ادبیات و زبان انگلیسی

واحد سازمانی: علوم انسانی