رزومه علمی محمد مروتی شریف آبادی

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: مروتی شریف آبادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.morovati@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MohammadMorovatiSharifabadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد مالی

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی