رزومه علمی محمد صادق لبانی مطلق

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد صادق

نام خانوادگی: لبانی مطلق


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.labbani@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MohammadSadeghLabaniMotlagh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

گرایش: حقوق

واحد سازمانی: علوم انسانی