رزومه علمی محمد طاهر پیله ور

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد طاهر

نام خانوادگی: پیله ور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.pilehvar@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MohammadTaherPilehvar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

گرایش: مهندسی کامپیوتر

واحد سازمانی: فنی و مهندسی