رزومه علمی محمد طهرانی

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: طهرانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.tehrani@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MohammadTehrani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: مهندسی کامپیوتر

واحد سازمانی: فنی و مهندسی