رزومه علمی مصطفی نورالهی

استادیار

مشخصات فردی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: نورالهی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.nourollahi@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/MostafaNourollahi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

گرایش: حقوق

واحد سازمانی: علوم انسانی