رزومه علمی نجمه حاجیان

استادیار

مشخصات فردی

نام: نجمه

نام خانوادگی: حاجیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: n.hajian@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۸۸۸۸۸

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/NajmehHajian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: حسابداری

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی