رزومه علمی پژمان عابدی فر

استادیار

مشخصات فردی

نام: پژمان

نام خانوادگی: عابدی فر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: p.abedifar@Khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/PejmanAbedifar


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مالیه و بانکداری

گرایش: مالی و مدیریت ریسک

واحد سازمانی: مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه لیموژ کشور فرانسه