رزومه علمی رباب کلانتری

استادیار

مشخصات فردی

نام: رباب

نام خانوادگی: کلانتری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: r.kalantari@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۱۷۴۶۶۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/RobabKalantari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضیات مالی

گرایش: مدیریت مالی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی