رزومه علمی رویا سلطانی ازندریانی

استادیار

مشخصات فردی

نام: رویا

نام خانوادگی: سلطانی ازندریانی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: r.soltani@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/RoyaSoltani


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: فنی و مهندسی