رزومه علمی سعید علایی

استادیار

مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: علایی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.alaei@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۱۴۴۱

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SaeedAlaei

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: فنی و مهندسی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مهندسی صنایع دکتری تخصصی ایران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۹۶
مهندسی صنایع صنایع کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۰
مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها کارشناسی ایران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۸۸