رزومه علمی سعید رحیمیان

استادیار

مشخصات فردی

نام: سعید

نام خانوادگی: رحیمیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.rahimian@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SaeedRahimian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد

گرایش: مدیریت مالی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه بوکونی ایتالیا