رزومه علمی سید حسین رضوی حاجی آقا

دانشیار

مدیر امور پژوهش

مشخصات فردی

نام: سید حسین

نام خانوادگی: رضوی حاجی آقا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: h.razavi@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۳۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SeyedHosseinRazaviHajiagha

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی

گرایش: مدیریت

واحد سازمانی: مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی