رزومه علمی سید رضا جلال زاده

استادیار

مشخصات فردی

نام: سید رضا

نام خانوادگی: جلال زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: r.jalalzadeh@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۵۶

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SeyyedRezaJalalzadeh

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت بازاریابی

گرایش: مدیریت

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی