رزومه علمی سونا بایرام زاده

استادیار

مشخصات فردی

نام: سونا

نام خانوادگی: بایرام زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.bairamzadeh@gmail.com

شماره تماس: ۸۹۱۷۴۶۴۹

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SonaBairamzadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدیریت سیستم ها

گرایش: مدیریت

واحد سازمانی: مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی