رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای با ترس از عود سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان

Relationship between early maladaptive schemas and coping styles with fear of cancer recurrence in women with breast cancer

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : فائزه عرب عامری

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زنان

The Effect of Solution focused brief Therapy on Women Resiliency and Psychological well-being.

نام اساتید: کیانوش زهراکار، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : سهیلا فارجی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

بررسی کیفی اختلال وسواس جبری در بیماران مبتلا به مالتیپیل اسکلروزیس

Qualitative study of obsessive-compulsive disorder in patients with multiple sclerosis

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : لیلیت اپلیان سورشگانی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

چالشهای روانشناختی همسران در گذار به مرحله والدینی

Psychological Challenges of Couples in Transition To Parental Stage

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : سمیه سید کریمی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

تجربه خشونت خانگی بر اساس روایت های زندگی نوعروسان کودك

Experience of Domestic Violence Based on Child's Life Traditions

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : شیما بزرگی ساران

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

واکاوی ابژه های اولیه رابطه ی مادر با فرزند در بیماران اسکیزوفرنیا

analysis of early objects of mother-child relationship in schizophrenia

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا شیخی
نام دانشجو : مرضیه خوش گفتار فعلی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

پیش بینی عدالت زناشویی براساسسبک های عشق ورزی و تمایز یافتگی در معلمان زن متاهل منطقه 14 تهران

the prediction of martial justice based on love styles and differenatiion in married female teachers in the region 14 of Tehran

نام اساتید: کیانوش زهراکار، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : آرزو حدادی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

واکاوی تجارب بی معنایی و پوچی در اقدام کنندگان به خودکشی نا فرجام

An analysis of meaninglessness and vanity in suicide survivors

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : مهدی خاتمی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

اثربخشی تهیه و ساخت کاردستی اریگامی بر خلاقیت و رشد اجتماعی کودکان دختر پیش دبستانی

The Effectiveness of Providing Origami Craftwork on the Creativity and Social Development of Preschool Girls

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : زهرا صمصام حیدری

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

اثربخشی آموزش و مشاوره قبل از ازدواج بارویکرد ایرانی اسلامی بر افزایش رشد فردی و ملاک های واقع بینانه ازدواج در دانشجویان دختر مجرد

The Effectiveness of Islamic-Iranian Pre-Marriage Education on Increasing Individual Development and Realistic Marriage Criteria in Single Female Students

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : مهسا مرادی دهفولی