رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

نقش رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سلامت روان‌شناختی نیروهای شاغل در صنعت فراساحل

نویسندگان: حاجی باقر نجار, خدابخشی کولایی, فلسفی نژاد
عنوان مجله: مجله طب دریا
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Psychological Reactions and the Process of Coping with Marital Infidelity in Couples: A Grounded Theory Research

نویسندگان:
عنوان مجله: Journal of Qualitative Research in Health Sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

The psychosocial experiences of girls with visual impairment about the ideal spouse and marriage

نویسندگان:
عنوان مجله: British Journal of Visual Impairment
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰