رزومه علمی پژمان عابدی فر

استادیار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

بررسی دستکاری قیمت و مدیریت سود در معاملات حق تقدم بورس سهام تهران

Price/Earnings Management in Rights Offerings: Evidence From Tehran Stock Exchange

نام اساتید: پژمان عابدی فر
نام دانشجو : مرتضی عبدالله زاده

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

بررسی نقش بانکداری رابطهای در زمان وقوع بلایای طبیعی

On the role of the relationship banking during natural disasters

نام اساتید: پژمان عابدی فر
نام دانشجو : سیدجواد کاشی زاده

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

بررسی قدرت پیش‌بینی مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در بازار بورس تهران

Inspecting the Predictive Power of Artificial Intelligence in Tehran Stock Exchange

نام اساتید: مهدی حیدری، پژمان عابدی فر
نام دانشجو : حمیدرضا امیری