رزومه علمی سید کمال سجادی

استادیار

مشخصات فردی

نام: سید کمال

نام خانوادگی: سجادی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: k.sajjadi@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۱۷۰۰۰۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SeyedKamalSajadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

گرایش: حقوق

واحد سازمانی: علوم انسانی