رزومه علمی شعله باقری پرمهر

استادیار

مدیر گروه اقتصاد

مشخصات فردی

نام: شعله

نام خانوادگی: باقری پرمهر


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: sh.bagheripormehr@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۳۳

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/sholehBagheriPormehr


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد مالی و پولی

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی