رزومه علمی لیلا شیوا

استادیار

مشخصات فردی

نام: لیلا

نام خانوادگی: شیوا


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: l.shiva@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/LeilaShiva


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی