رزومه علمی محمد مهدی موسوی

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: موسوی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.mousavi1@khatam.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/Mohammadmahdimousavi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی