رزومه علمی محمد مهدی موسوی

استادیار

مشخصات فردی

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: موسوی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.mousavi4@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۰۰۰۰

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/Mohammadmahdimousavi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: اقتصاد

گرایش: علوم اقتصادی

واحد سازمانی: مدیریت و علوم مالی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه ساوت همپتون انگلستان