رزومه علمی ندا معنوی زاده

دانشیار

مشخصات فردی

نام: ندا

نام خانوادگی: معنوی زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: n.manavi@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۸۹۱۷۴۰۳۱

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/NedaManavizadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: مهندسی صنایع

واحد سازمانی: فنی و مهندسی


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
دکتری تخصصی دانشگاه تهران