رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

مشخصات فردی

نام: سپیده

نام خانوادگی: صمدزاده یزدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: s.samadzade@khatam.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۹۱۷۴۶۲۳

وب سایت: sci.khatam.ac.ir/SepidehSamadzadehyazdi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: معماری و معماری منظر

گرایش: معماری منظر

واحد سازمانی: هنر و معماری


سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی گرایش مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
معماری دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۷