بانک اعضای هیئت علمی

دانشگاه خاتم

نام و نام خانوادگی

دانشکده/ گروه

رتبه

پست الکترونیکی

معصومه آزادگان فنی و مهندسی استادیار m.azadegan[AT]khatam.ac.ir
احسان اخترکاوان فنی و مهندسی استادیار e.akhtarkavan[AT]khatam.ac.ir
شعله باقری پرمهر مدیریت و علوم مالی استادیار sh.bagheripormehr[AT]khatam.ac.ir
سونا بایرام زاده مدیریت و علوم مالی استادیار s.bairamzadeh[AT]gmail.com
احمد پویانفر علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار a.pouyanfar[AT]khatam.ac.ir
محمد طاهر پیله ور فنی و مهندسی استادیار m.pilehvar[AT]khatam.ac.ir
سید رضا جلال زاده علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار r.jalalzadeh[AT]khatam.ac.ir
محمد حسین جهانگیری فنی و مهندسی استادیار m.jahangiri[AT]khatam.ac.ir
محمد مهدی حاج ملک علوم انسانی استادیار m.hajmalek[AT]khatam.ac.ir
نجمه حاجیان علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار n.hajian[AT]khatam.ac.ir
الهام حمیدی باروق علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار e.hamidi[AT]khatam.ac.ir
مهدی حیدری علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار m.heydari[AT]khatam.ac.ir
آناهیتا خدابخشی کولائی علوم انسانی دانشیار a.khodabakhshid[AT]khatam.ac.ir
مریم دانشور مدیریت و علوم مالی استادیار m.daneshvar[AT]khatam.ac.ir
مهران دشتی تهرانی هنر و معماری استادیار m.dashti[AT]Khatam.ac.ir
نظام الدین رحیمیان علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار n.rahimian[AT]khatam.ac.ir
سعید رحیمیان علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار s.rahimian[AT]khatam.ac.ir
سید حسین رضوی حاجی آقا مدیریت و علوم مالی دانشیار h.razavi[AT]khatam.ac.ir
لیلا زمانی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار l.zamani[AT]khatam.ac.ir
سید کمال سجادی علوم انسانی استادیار k.sajjadi[AT]khatam.ac.ir
رویا سلطانی ازندریانی فنی و مهندسی استادیار r.soltani[AT]khatam.ac.ir
علیرضا شامخی امیری فنی و مهندسی استادیار a.shamekhi[AT]khatam.ac.ir
هدا شب رنگ علوم انسانی استادیار h.shabrang[AT]khatam.ac.ir
عبدالله شمیسا فنی و مهندسی استادیار  a.shamisa[AT]khatam.ac.ir
لیلا شیوا علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار l.shiva[AT]khatam.ac.ir
سپیده صمدزاده یزدی هنر و معماری استادیار s.samadzade[AT]khatam.ac.ir
محمد طهرانی فنی و مهندسی استادیار m.tehrani[AT]khatam.ac.ir
پژمان عابدی فر مدیریت و علوم مالی استادیار p.abedifar[AT]Khatam.ac.ir
سعید علایی فنی و مهندسی استادیار s.alaei[AT]khatam.ac.ir
امیر فرجی هنر و معماری استادیار a.faraji[AT]khatam.ac.ir
محمد صادق لبانی مطلق علوم انسانی استادیار m.labbani[AT]khatam.ac.ir
بابک مجیدی فنی و مهندسی دانشیار b.majidi[AT]khatam.ac.ir
محمد مروتی شریف آبادی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار m.morovati[AT]khatam.ac.ir
ندا معنوی زاده فنی و مهندسی دانشیار n.manavi[AT]khatam.ac.ir
محمد مهدی موسوی مدیریت و علوم مالی استادیار m.mousavi4[AT]khatam.ac.ir
فاطمه نجاتی هنر و معماری استادیار f.nejati[AT]khatam.ac.ir
داود نصر اصفهانی فناوری‌های همگرا استادیار d.nasr[AT]khatam.ac.ir
مصطفی نورالهی علوم انسانی استادیار m.nourollahi[AT]khatam.ac.ir
ماندانا نیکنام علوم انسانی استادیار m.niknam[AT]khatam.ac.ir
مرضیه هاشمی علوم انسانی استادیار m.hashemi2[AT]khatam.ac.ir
هاترا وقوعی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار h.voghouei[AT]khatam.ac.ir
شیوا کامکار فنی و مهندسی استادیار sh.kamkar[AT]Khatam.ac.ir
فاطمه کریمی جعفری مدیریت و علوم مالی استادیار f.karimijafari[AT]khatam.ac.ir
رباب کلانتری علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار r.kalantari[AT]khatam.ac.ir
بهرنگ کمالی شهدادی علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار b.kamali[AT]teias.institute
فرزانه یوسفی اصل علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی استادیار  f.yousefi[AT]khatam.ac.ir